Dierenuitvaartplan

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

Alle soorten huisdieren en alle rassen kunnen een Amicitia Dierenuitvaartplan afsluiten. De crematie is enkel geldig voor het ingeschreven dier en kan niet zomaar worden overgedragen naar een ander dier. Je huisdier zal altijd bij Amicitia Sint-Truiden gecremeerd worden. Op afspraak kan u hierbij aanwezig zijn, eventueel voorafgegaan door een opbaring. In Rotselaar kan uw dier enkel opgebaard worden. Uw dier kan naar keuze te Sint-Truiden of Rotselaar binnengebracht worden, idem voor de afhaling van de assen.

Artikel 2: Gewicht

Indien uw dier zwaarder is op het moment van overlijden in vergelijking met uw afgesloten Dierenuitvaartplan, dan wordt het verschil bij de crematie afgerekend aan de actuele tarieven. Dit gebeurt enkel indien het dier op het moment van crematie 20% zwaarder is, dan vastgelegd in uw Dierenuitvaartplan.

Artikel 3: Transport

Enkel bij een Deluxe Dierenuitvaartplan is 120 km transport inbegrepen. De klant beslist zelf of dit gebruikt wordt voor ophaling van het overleden dier op een adres naar keuze (binnen het Vlaams Gewest) en/of voor het terugbrengen van de urne op een adres naar keuze (binnen het Vlaams Gewest). Er moet steeds de heen en terugreis in rekening gebracht worden. Indien het ophalen van uw dier of terugbrengen van de urne, verder is dan vermeld in uw persoonlijk Dierenuitvaartplan, dan zal het verschil aan € 1/km aangerekend worden. De ophaling kan enkel gebeuren binnen het grondgebied van het Vlaamse Gewest en dit van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 of op zaterdag tussen 9.00 en 13.00. Het terugbrengen van de as van de overleden Begunstigde wordt in samenspraak met de Contractant ingepland op het moment van de crematie. Het terugbrengen van de as kan enkel gebeuren binnen het grondgebied van het Vlaamse Gewest en dit van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 of op zaterdag tussen 9.00 en 13.00. As van de overledenen.

Artikel 4: Aandenkens Deluxe Dierenuitvaartplan

De urne, het asjuweel en de assleutelhanger die inbegrepen zijn in het Deluxe Dierenuitvaartplan zijn niet cumuleerbaar voor duurdere urnen of juwelen. Er kan wel gekozen worden voor een duurdere urne, een duurder asjuweel of een duurdere sleutelhanger, maar ze kunnen niet samengevoegd worden tot één duurder item.

Artikel 5: Overdracht

Uw Dierenuitvaartplan overdragen voor een ander dier of andere eigenaar is enkel mogelijk in de volgende gevallen en er wordt steeds een éénmalige dossierkost van € 50 in rekening gebracht:

uw huisdier is in het buitenland overleden en ter plaatse begraven of gecremeerd en u wenst het Dierenuitvaartplan over te dragen naar een ander dier (wij vragen een bewijs dat u van beide dieren eigenaar bent).

uw huisdier is vermist en wenst het Dierenuitvaartplan op een ander dier over te dragen (Wij vragen een proces verbaal van de politie als bewijs van vermissing of diefstal en bewijs dat u ook eigenaar bent van het ander dier).

uw huisdier krijgt een nieuwe eigenaar (Wij vragen een kopie van de overeenkomst als bewijs).

Artikel 6: Pauzeren

Uw Dierenuitvaartplan tijdelijk pauzeren is enkel mogelijk als uw huisdier is vermist. Wij vragen een proces verbaal van de politie als bewijs.

Artikel 7: Annulatie

Uw Dierenuitvaartplan annuleren is enkel mogelijk in de volgende gevallen:

uw huisdier is in het buitenland overleden en ter plaatse begraven of gecremeerd (wij vragen een bewijs van overlijden of crematie).

uw huisdier is vermist (wij vragen een bewijs van aangifte bij de politie).

In geval van annulering zal er steeds een administratiekost van € 100 voor huisdieren en € 250 voor paarden in rekening gebracht worden, het verschil zal binnen de 14 dagen worden teruggestort.

Artikel 8: Achterstand betalingen

Vanaf de eerste betaling: Bij niet-betaling van de eerste factuur zal deze automatisch geannuleerd worden na 14 dagen. Vanaf de tweede betaling: Zodra een factuur langer dan 3 maanden onbetaald blijft, zal uw DUP automatisch geannuleerd worden en zal u geen verdere facturen meer ontvangen. Indien u achteraf uw DUP terug wil opstarten is dat mogelijk, mits € 50 administratiekost.

Artikel 9: Persoonsgegevens

De Contractant erkent in kennis gesteld te zijn dat zijn persoonsgegevens zullen gebruikt worden in het kader van de klantenadministratie en de boekhouding van het Dierenuitvaartcentrum, dit in het kader van de uitvoering van de overeenkomst alsook in het kader van de wettelijke verplichtingen van het Dierenuitvaartcentrum. Met persoonsgegevens wordt hier bedoeld: naam, adres, telefoon en e-mailadres van de Contractant, de gegevens van de Begunstigde, facturatie aan de Contractant en gegevens van de financiële instelling in geval van betaling via bankdomiciliëring Deze gegevens zullen uitsluitend kunnen geraadpleegd worden door het management van het Dierenuitvaartcentrum en het boekhoudkantoor van het Dierenuitvaartcentrum als extern verwerker. Tevens erkent de Contractant dat hij ingelicht werd dat zijn persoonsgegevens door het Dierenuitvaartcentrum kunnen verwerkt worden in het kader van publiciteit en marketing, waaronder direct marketing op basis van zijn toestemming en van het gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke voor de verwerking. Hij geeft hiervoor zijn uitdrukkelijke toestemming en erkent op de hoogte gesteld te zijn dat hij deze toestemming ten allen tijde zal kunnen herroepen daar middel van een schriftelijke kennisgeving aan het Dierenuitvaartcentrum. Deze gegevens kunnen aan derden verstrekt worden voor verwerking in het kader van de activiteiten van het Dierenuitvaartcentrum zelf, er is geen sprake van terbeschikkingstelling op welke wijze dan ook voor gebruik ten behoeve van derden, noch van een doorgifte aan derde landen.

Artikel 10: Premium

ENKEL VAN TOEPASSING OP EEN PREMIUM VARIANT VAN HET DIERENUITVAARTPLAN:


Wat indien je plan nog niet volledig is afbetaald en je huisdier komt te overlijden?

Het totaal bedrag dat jij hebt gespaard tot het moment van overlijden van je huisdier, zal je eerst moeten gebruiken aan de aankoop van een urnen, asjuwelen en/of anderen toebehoren. De restwaarden die je overhoudt, zal door ons worden teruggestort op je persoonlijke rekening. Op deze manier komt het bedrag vrij om te betalen aan de crematie in het door jou gekozen dierencrematorium.

Wanneer je niet aan een totaal van EUR 200,00 komt bij de aankoop van je urnen, asjuwelen en/of andere toebehoren wordt er een verzending van EUR 25,00 in rekening gebracht.

Wat wanneer het crematorium van jouw keuze een fout maakt voor, tijdens of na de crematie van jouw huisdier?

Het Dierenuitvaartplan kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

De uitbetaling van je crematie bij het overlijden van jouw huisdier?

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 9h00 en 17h00 bereikbaar. Wanneer jouw huisdier is overleden vragen wij je om ons zo snel als mogelijk te verwittigen. Indien je Dierenuitvaartplan op het moment van overlijden volledig is betaald, storten wij het geld voor de crematie van jouw huisdier per direct terug op jouw persoonlijk bankrekeningnummer. Houdt er wel rekening mee dat dit 2 à 3 werkdagen kan duren alvorens het geld op jouw rekening staat.

De urnen, asjuwelen en/of andere toebehoren die je hebt gekozen via onze webshop en voor 12h00 hebt besteld worden diezelfde dag nog naar jou verzonden.

Garantie op onze urnen, asjuwelen en andere toebehoren.

Wij geven 2 jaar garantie op de artikelen uit onze webwinkel. Dit houdt in dat wanneer je urne, asjuweel en/of andere toebehoren stuk gaat, wij deze gratis voor jou herstellen of indien nodig een nieuw exemplaar opsturen.

Wanneer je urne echter stuk gaat door eigen fout, bv. wanneer je je urne laat vallen, kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden.

Wat wanneer mijn gespaard bedrag meer is dan wat de crematie me gaat kosten?

Wanneer je na aankoop van je urne, asjuwelen en/of andere toebehoren een groter bedrag overhoudt dan de kost van de crematie in het door jouw gekozen crematorium storten wij dit volledige bedrag terug.

Kiezen van je urnen, asjuwelen en/of andere toebehoren?

Bij het afsluiten van je persoonlijk plan heb je geopteerd voor een budget aan urnen, asjuwelen en andere toebehoren voor EUR 400,00 of EUR 500,00 of EUR 600,00. Dit bedrag kan je bij overlijden van je huisdier volledig naar jouw eigen keuze spenderen in onze webshop.

Wanneer je minder spendeert dan het bedrag waarvoor je hebt gespaard, wordt deze restwaarden niet teruggestort.

Al onze artikelen zijn door ons nauwkeurig uitgekozen. De prijs hebben we naar beneden afgerond zodat we je een rond bedrag kunnen aanbieden. Daarnaast bieden we een gratis verzending aan naar het door jou gekozen adres in België. Dit ongeacht het gewicht van de door jou gekozen urnen, asjuwelen en/of andere toebehoren.

Bedrag dat je door ons krijgt teruggestort voor de betaling van je crematie in een crematorium naar jouw keuze:

Wanneer je Dierenuitvaartplan volledig is afbetaald wordt de crematie op de volgende manier teruggestort op jouw persoonlijk bankrekeningnummer:

0 – 10 kg EUR 160 10 – 25 kg EUR 185 25 – 40 kg EUR 225 40 – 65 kg EUR 270 65+ kg EUR 330 We hebben voor jou de gemiddelde prijs van een individuele crematie in de dierencrematoria in België even op gelijst:

0 – 10 kg EUR 100 (terugbetaling van EUR 160) 10 – 25 kg EUR 125 (terugbetaling van EUR 185) 25 – 40 kg EUR 165 (terugbetaling van EUR 225) 40 – 65 kg EUR 210 (terugbetaling van EUR 270) 65+ kg EUR 270 (terugbetaling van EUR 330) Wat bij onbetaalde facturen?

Het bedrag dat bij overlijden van je huisdier nog open staat zal worden afgetrokken van de uitbetaling voor de crematie en vervolgens van je budget dat je kan spenderen in onze webshop.

Kan mijn huisdier worden opgehaald bij mijn thuis door het door mij gekozen crematorium?

Indien je ervoor opteert om je huisdier thuis te laten komen ophalen heb je hier ook een bedrag voor gespaard. De gemiddelde prijs voor een crematie van je huisdier in België zijn de volgende:

0 – 10 kg EUR 100 (terugbetaling van EUR 160) 10 – 25 kg EUR 125 (terugbetaling van EUR 185) 25 – 40 kg EUR 165 (terugbetaling van EUR 225) 40 – 65 kg EUR 210 (terugbetaling van EUR 270) 65+ kg EUR 270 (terugbetaling van EUR 330) Dit wilt zeggen je ongeveer een bedrag van EUR 60,00 hebt gespaard voor om je huisdier thuis te laten ophalen door het crematorium van jouw keuze. Wanneer de prijs voor het transport goedkoper is dan EUR 60,00 kan je deze restwaarden gewoon houden. Wanneer de prijs van het transport duurder is dan EUR 60,00 kan het Dierenuitvaartplan hier niet in tussenkomen.

Aankopen in onze webwinkel

U kan enkel artikelen uit onze webwinkel kopen indien u een geregistreerde klant bent van het Dierenuitvaartplan BV. Er kan meer aangekocht worden dan het gespaarde bedrag, echter voor het pakket te versturen moet het extra bestelde bedrag eerst voldaan zijn. Producten die eventueel nog op onze webshop staan en niet meer leverbaar zullen zijn behouden wij ons het recht dit product niet te leveren. De klant zal hierover worden ingelicht zodoende er door de klant een ander product kan gekozen worden.