Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

Alle soorten huisdieren en alle rassen kunnen een Amicitia Dierenuitvaartplan afsluiten. De crematie is enkel geldig voor het ingeschreven dier en kan niet zomaar worden overgedragen naar een ander dier.

Je huisdier zal altijd bij Amicitia Sint-Truiden gecremeerd worden. Op afspraak kan u hierbij aanwezig zijn, eventueel voorafgegaan door een opbaring. In Rotselaar kan uw dier enkel opgebaard worden.

Uw dier kan naar keuze te Sint-Truiden of Rotselaar binnengebracht worden, idem voor de afhaling van de assen.

Artikel 2: Gewicht

Indien uw dier zwaarder is op het moment van overlijden in vergelijking met uw afgesloten Dierenuitvaartplan, dan wordt het verschil bij de crematie afgerekend aan de actuele tarieven. Dit gebeurt enkel indien het dier op het moment van crematie 20% zwaarder is, dan vastgelegd in uw Dierenuitvaartplan.

Artikel 3: Transport

Enkel bij een Deluxe Dierenuitvaartplan is 120 km transport inbegrepen. De klant beslist zelf of dit gebruikt wordt voor ophaling van het overleden dier op een adres naar keuze (binnen het Vlaams Gewest) en/of voor het terugbrengen van de urne op een adres naar keuze (binnen het Vlaams Gewest). Er moet steeds de heen en terugreis in rekening gebracht worden. Indien het ophalen van uw dier of terugbrengen van de urne, verder is dan vermeld in uw persoonlijk Dierenuitvaartplan, dan zal het verschil aan € 1/km aangerekend worden. De ophaling kan enkel gebeuren binnen het grondgebied van het Vlaamse Gewest en dit van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 of op zaterdag tussen 9.00 en 13.00. Het terugbrengen van de as van de overleden Begunstigde wordt in samenspraak met de Contractant ingepland op het moment van de crematie. Het terugbrengen van de as kan enkel gebeuren binnen het grondgebied van het Vlaamse Gewest en dit van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 of op zaterdag tussen 9.00 en 13.00. As van de overledenen.

Artikel 4: Aandenkens Deluxe Dierenuitvaartplan

De urne, het asjuweel en de assleutelhanger die inbegrepen zijn in het Deluxe Dierenuitvaartplan zijn niet cumuleerbaar voor duurdere urnen of juwelen. Er kan wel gekozen worden voor een duurdere urne, een duurder asjuweel of een duurdere sleutelhanger, maar ze kunnen niet samengevoegd worden tot één duurder item.

Artikel 5: Overdracht

Uw Dierenuitvaartplan overdragen voor een ander dier of andere eigenaar is enkel mogelijk in de volgende gevallen en er wordt steeds een éénmalige dossierkost van € 50 in rekening gebracht:

  • uw huisdier is in het buitenland overleden en ter plaatse begraven of gecremeerd en u wenst het Dierenuitvaartplan over te dragen naar een ander dier (wij vragen een bewijs dat u van beide dieren eigenaar bent).
  • uw huisdier is vermist en wenst het Dierenuitvaartplan op een ander dier over te dragen (Wij vragen een proces verbaal van de politie als bewijs van vermissing of diefstal en bewijs dat u ook eigenaar bent van het ander dier).
  • uw huisdier krijgt een nieuwe eigenaar (Wij vragen een kopie van de overeenkomst als bewijs).

Artikel 6: Pauzeren

Uw Dierenuitvaartplan tijdelijk pauzeren is enkel mogelijk als uw huisdier is vermist. Wij vragen een proces verbaal van de politie als bewijs.

Artikel 7: Annulatie

Uw Dierenuitvaartplan annuleren is enkel mogelijk in de volgende gevallen:

  • uw huisdier is in het buitenland overleden en ter plaatse begraven of gecremeerd (wij vragen een bewijs van overlijden of crematie).
  • uw huisdier is vermist (wij vragen een bewijs van aangifte bij de politie).

In geval van annulering zal er steeds een administratiekost van € 50 in rekening gebracht worden, het verschil zal binnen de 14 dagen worden teruggestort.

Artikel 8: Achterstand betalingen

Vanaf de eerste betaling: Bij niet-betaling van de eerste factuur zal deze automatisch geannuleerd worden na 14 dagen. Vanaf de tweede betaling: Zodra een factuur langer dan 3 maanden onbetaald blijft, zal uw DUP automatisch geannuleerd worden en zal u geen verdere facturen meer ontvangen. Indien u achteraf uw DUP terug wil opstarten is dat mogelijk, mits € 50 administratiekost.

Artikel 9: Persoonsgegevens

De Contractant erkent in kennis gesteld te zijn dat zijn persoonsgegevens zullen gebruikt worden in het kader van de klantenadministratie en de boekhouding van het Dierenuitvaartcentrum, dit in het kader van de uitvoering van de overeenkomst alsook in het kader van de wettelijke verplichtingen van het Dierenuitvaartcentrum. Met persoonsgegevens wordt hier bedoeld: naam, adres, telefoon en e-mailadres van de Contractant, de gegevens van de Begunstigde, facturatie aan de Contractant en gegevens van de financiële instelling in geval van betaling via bankdomiciliëring Deze gegevens zullen uitsluitend kunnen geraadpleegd worden door het management van het Dierenuitvaartcentrum en het boekhoudkantoor van het Dierenuitvaartcentrum als extern verwerker. Tevens erkent de Contractant dat hij ingelicht werd dat zijn persoonsgegevens door het Dierenuitvaartcentrum kunnen verwerkt worden in het kader van publiciteit en marketing, waaronder direct marketing op basis van zijn toestemming en van het gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke voor de verwerking. Hij geeft hiervoor zijn uitdrukkelijke toestemming en erkent op de hoogte gesteld te zijn dat hij deze toestemming ten allen tijde zal kunnen herroepen daar middel van een schriftelijke kennisgeving aan het Dierenuitvaartcentrum. Deze gegevens kunnen aan derden verstrekt worden voor verwerking in het kader van de activiteiten van het Dierenuitvaartcentrum zelf, er is geen sprake van terbeschikkingstelling op welke wijze dan ook voor gebruik ten behoeve van derden, noch van een doorgifte aan derde landen.

Sluit nu een Dierenuitvaartplan af en krijg een mooi cadeau!

  • Gepersonaliseerd naamplaatje voor je huisdier
  • Gepersonaliseerde halsband voor je huisdier*
* Halsband enkel bij het afsluiten van een Deluxe plan
Ontvang een uniek cadeau Afmetingen halsband